AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Yargının asli ve kurucu unsuru ve emekçileri avukatların, avukatlar günü kutlu olsun.
Bağımsız yargı ve yargıç güvencesi sorunlarının alabildiğine yaşandığı Türkiye'de, buna koşut savunmanın ve onun temsilcisi avukatların yaşadığı sorunlar da derinleşmektedir.
Savunmanın yer almadığı bir yargılama ve hukuk faaliyetinin adaletli bir sonuç elde ettiğinden söz edilemez.
Avukatlar, meslek onuruna sahip çıktıkları için, adliye girişlerinde kendilerini aratmadıkları için cezalandırılamaz.
Çalışma alanı Adliye olan avukatların haksız ve hukuksuz eylem ve işlemleri protesto eden avukatlara şiddet uygulanması, yerde sürüklenmeleri, tekmelerle belinin kırılması kabul edilemez.
Savunma hakkının kısıtlandığı bir hukuk anlayışının hâkim olduğu yerde tesis edilen her yargısal işlem, karar, hüküm bir yanıyla eksik ve kuşkulu kalmaya mahkûmdur.
Avukatların soruşturma dosyası inceleme yetkilerine getirilen kısıtlamalar asgariye indirilmeli, bilgi ve delile erişim hakları geliştirilmeli, görev gereklerini yerine getirmede hizmet alma kolaylıkları, saygınlıklarının korunması duyarlılığı arttırılmalıdır.
Avukatlara karşı işlenen suçlar, gereksiz ve ölçüsüz kolluk müdahaleleri öncelikle ve ciddiyetle soruşturulmalıdır.
Baroların; yargısal sorunları, ihtiyaçları belirleme ve önermede söz ve karar hakları yasayla tanınmalıdır.
İşçi ve stajyer avukatların emek sömürüsü denetlenmeli ve önlenmelidir.
Adli yardım kurumu daha etkin hale getirilmeli, avukat-müvekkil arasında doğal olarak olması gereken ilişki ve iletişimin kurulamadığı CMK avukatlığı hükümleri gözden geçirilmelidir.
Demokrasilerde hukuk güvencedir.
Hukuk güvencesi bağımsız yargı eliyle sağlanır.
Özgür, etkin savunma hakkı kullanılamadan, hukukun güvence olması hayata geçirilemez.
Yargıçlar Sendikası olarak, adil, bağımsız, etkin, nitelikli yargı, adalet özlemi ve dileğiyle, avukat meslektaşlarımızın avukatlar gününü kutluyoruz.
YARGIÇLAR SENDİKASI