Malatya cumhuriyet savcısı sayın Menderes Arıcan hakkında HSK ikinci dairesinin verdiği uyarı cezası

Malatya cumhuriyet savcısı sayın Menderes Arıcan hakkında HSK ikinci dairesinin verdiği uyarı cezası

Kamu oyuna duyurumuzdur

Sendikamız üyesi Malatya cumhuriyet savcısı sayın Menderes Arıcan hakkında HSK ikinci dairesinin uyarı cezası vermiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.Uyarı cezasına konu olan olay; kızının hakimlik sınavında, 9000 kişi içerisinde 71. sırada olmasına ,sözlü sınavda da başarılı olmasına rağmen, liyakat ilkesine aykırı olarak keyfi bir tutumla başarısız gösterilerek mesleğe aday olarak alınmaması işlemine karşı ,haksızlığa uğrayan herkesin göstermesi gereken tepkiyi ifade özgürlüğü kapsamında göstermesi, anayasal bir hak olan şikayet hakkını kullanarak, sınav heyetinde bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunması ve yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmasıdır.
Aslında değerli üyemiz herkesin bildiğini bir kez daha gözler önüne sermiş ve sınava giren herkesin hukukunu savunmuştur.
Her konuda haksız ve hukuksuz eylem ve işlemlere karşı ,bunları yapan ve maruz kalan kim olursa olsun hakkı ve hukuku savunan ,bu uğurda herşeyi göze alan cesur üyelerimiz var oldukça hukukun bu ülkede birgün inşa edileceği muhakkaktır.Gerçek hukukçular bu inşa da görev ve sorumluluk almışlar ve alacaklardır.
Yargıçlar Sendikası olarak,mert ,cesur yürekli gerçek bir Cumhuriyet Savcısı olan üyemiz Menderes Arıcan'ın yanındayız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
YARGIÇLAR SENDİKASI