HSYK SEÇİM SONUÇLARI

HSYK SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSYK'na diğer dört kaynaktan yapılacak seçimleri beklemeden, kendisine tanınan dört kişilik kontenjana seçim yaparak, diğer seçimlerden çıkacak sonuçlara göre hareket edip HSYK'yı biçimlendirdiği tartışmaları yaşanmaması yolundaki çağrılarımızı ısrarla duymazdan gelmiştir. 

Cumhurbaşkanı, diğer tüm seçimlerin bitmesini bekleyip, HSYK için dört kişiyi seçmiş olup, yapılan bu seçimlere bakıldığında, duyulan kaygıların haklılığı bir kez daha görülmüştür.

HSYK, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkeleri çerçevesinde görev yapan anayasal bir kuruldur.

HSYK tarafından 2006 yılında benimsenen BM Bangalore Yargı Etiği Kurallarında bağımsızlık yönünden, yargıcın yürütme organının etki alanının dışında bulunması, fiili ilişki yönünden bağımsız olmasının yanında, böyle de görünmesi gerektiği açıkca ifade edilmiştir.

Yapılan seçimlere bakıldığında;

Başbakanla akrabalık bağı söz konusu bulunan, Cumhurbaşkanı'nın avukatı ile kardeş olan, iktidar partisi kadroları içinde yer alan, yargıçlık davranış kuralları ile bağdaşmayan kişilerin, tarafsız olması gereken bir Cumhurbaşkanı tarafından, üstelik BM Bangalore Yargı Etiği Kuralları'na da aykırı biçimde HSYK'ya seçildiği hayretle görülmüştür ki,
Bu seçimleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanını kınıyor,
Hukuk ve adalete inançları var ise, seçilen söz konusu kişileri bu görevlerinden çekilmeye davet ediyor,
HSYK'yı yapılan bu işleme karşı açıkca duruş göstermeye çağırıyor,
Gerçekleşen bu seçimlerle yargı bağımsızlığına yaratılan tehdit ve tartışmayı, uluslararası hukuk kamuoyuna da aktaracağımızı ifade ediyoruz.27.10.2014

Ömer Faruk Eminağaoğlu
Yargıçlar Sendikası Başkanı