​​​​​​​KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR…..

​​​​​​​KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR…..

KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR…..

Bağımsızlık, yargısal muhakemeye yönelik dış baskılardan bağımsız olmayı, görevlerini yapmakta olan yargıçlara yönelik uygunsuz etkilere karşı yeterli güvencelerin varlığına işaret eden bir ilkedir.

Yargının dış bağımsızlığı kapsamında, yargıçların yargı dışı kişi, kurum ve örgütlerden, örneğin siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden, medyadan, davanın taraflarından veya davayla ilgili herhangi bir menfaati olan kişilerden gelebilecek ve hukuka, vicdanlarına göre karar vermelerini engelleyebilecek olumsuz etkilere karşı korunmaları gerekir. 

Yargıçlar ve yargı kurumlarının temel ödevi, yargı bağımsızlığına yönelik her türlü etkiye direnmek, uygunsuz müdahalelere karşı koyarak toplumun yargıya olan inancına gölge düşürmemektir. 

Ülkemizde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından, Anayasa ve Yasalarla tevdi edilmiş seçime ilişkin yargısal görevlerini yerine getiren yargıçlara yönelik kabul edilemez nitelikteki söz, tutum ve davranışların Anayasal yargı bağımsızlığı ilkesi ile topluma ait bağımsız yargı hakkını ihlal ettiği açıktır. 

Ne var ki seçimlerin ardından Gaziosmanpaşa ve Kayseri/Pınarbaşı adliyelerinde gerçekleşen yargıya yönelik uygunsuz müdahaleler asla kabul edilemeyecek bir biçimde tarihin karanlık dönemlerinde kaldığını düşündüğümüz fiziki müdahaleye yöneliktir. Gerek anayasa ve tüm mevzuatımız gerekse uluslararası yükümlülüklerimizi işaret eden kurum ve kurallar kapsamında, yargıcın her türlü etki ve müdahaleye karşı güvence altına alınması, toplumun tüm kesimlerinin bu ilkeye saygı göstermeleri ve bu güvenliği ihlal eden tüm  söz ve eylemlere karşı yargı kurumlarının öncelikle ve özellikle Hakimler ve Savcılar Kurulu’ nun etkili bir biçimde harekete geçip Anayasal koruma ödevini yerine getirmeleri zorunludur. 

Bu nedenle bireyleri, toplumu, siyasal partileri ve tüm Anayasal Kurumları bağımsız yargı hakkını ihlal eden tüm söz ve eylemlere karşı yargı bağımsızlığı ilkesine sahip çıkarak sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

YARGIÇLAR SENDİKASI