İSTANBUL BAROSU:Mustafa Karadağ Tayini Yargıya Gözaltıdır

İSTANBUL BAROSU:Mustafa Karadağ Tayini Yargıya Gözaltıdır

Mustafa Karadağ Tayini Yargıya Gözaltıdır

 

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ'ın Şanlıurfa'ya tayini, sadece Sendikaya ve onun üyelerine yöneltilen bir mesaj değil, yargı dünyasının tüm sujelerine dönük bir gözaltıdır.                                              

Bu tayini "sürgün" olarak nitelemekten uzak duruyoruz. Bu ülkenin her karış toprağında görev yapma bilincini taşıyan onurlu bir yargıç olarak, Mustafa Karadağ özelinde uygulanan "sindirme" ve "susturma" çabası, O'nun için bir sonuç doğurmasa da, genelde uygulama alanı oluşturması beklenen stratejiye dair bir örnektir. Tam da "Majestelerinin Yargısına" işaret ettiği bir güne denk düşürülen bu tayin, yargının bağımsızlığına dair tesbitlerini haklı çıkarması bakımından tarihsel önemde bir olgudur ve tescil edilmelidir.                                                     

Bu tayin, yargımızın içinde bulunduğu bu "çok özel" zaman diliminde, kendilerini herşeye karşın bağımsız hissetmek ve öyle karar oluşturmak için "çırpınan" saygıdeğer yargıçlarımıza yöneliktir. Tayin erkini kullananlar, gerçekten bağımsız ve tarafsız yargıya onlar eliyle ve onlar sayesinde ulaşacağımızı bilmeliler...

Bir yargıcın susturulması için "tayin silahı" kullanmak, çaresizliğin simgeselleşmesidir. Tarih, bunu da yazacak ve bunu da tescil edecektir.

İstanbul Barosu olarak, Mustafa Karadağ'ların yanında olacağız.                          

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI