KAMUOYUNA DUYURUMUZ

KAMUOYUNA DUYURUMUZ

TBMM ne sevk edilen torba yasa teklifi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yargı bölümündeki düzenlemelere aykırı sonuçlar doğuran maddeler eklendiği, incelenmesinden anlaşılmıştır.

Düzenleme , Yargı içerisinde ayrıcalıklı bir sınıf yaratma çalışmasının eseridir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Yargıyı ayrı bir erk olarak düzenlemiştir .Yargıtay ve Danıştay ile ilgili olan bölümlerde bu kurumların işleyişini Anayasa’da yer alan mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenleneceğini belirlemektedir

Yargıtay ve Danıştay üyeleri Hsk tarafından ilk derece mahkemeleri ve cumhuriyet savcıları arasından seçilmektedir. Kanuni düzenlemeye göre tek kriter 1.sınıf olmaktır. Daire başkanlarıda yine Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçtiği kişilerden oluşmaktadır.

1.sınıf olan,Yargıtay ve Danıştay üyesi olma yeterliliğine sahip yargıç ve Cumhuriyet Savcıları ile arada fark yaratmak gayreti hukuk içinde karşılık bulamamakta, Yargının kaybettiği saygınlığına kavuşmak hayalini kuranların çalışma ve iş barışını bozmak olarak nitelendirilmektedir.

Elbette yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı çekilmektedir. Bu sıkıntıyı çekenler adliye çalışanları, mesleğin başında olan yargıç ve cumhuriyet savcıları,emekli yargı mensupları ve ilk derece mahkemesinde görev yapanlardır.

Ilk derece mahkemelerinde görev yapanların teminatsiz olduğu gerçeği de dikkate alındığında ateş hattı olarak tanımlanabilecek çalışma koşulları nedeniyle bu düzenlemenin dışında tutulması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu düzenlemeden derhal vazgeçilmesi ve öncelikli olarak Yargı nın 3.erk olduğu Anayasal düzenlemeye uygun olarak daha önce sağlık uygulaması olarak getirilen ayrıcalıklı durumuda ortadan kaldıracak kapsamlı bir şekilde Yasal düzenleme için çalışma yapılması gerekliliğini tekrarlıyoruz

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YARGIÇLAR SENDİKASI