GÜMRÜK VE TİCARET BAKANININ EDİRNE CUMHURİYET SAVCISINI TEHDİDİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANININ EDİRNE CUMHURİYET SAVCISINI TEHDİDİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Muhtemelen siyasi iktidar sarhoşluğuna kapılan Gümrük ve Ticaret Bakanının "Bu olayda savcı hakkında gerekli işlem yapılacak.Görevi ya da görev yeri değişecek. Bakanlık olarak şikayetimizi yaptık." sözleri medyada haber olarak yer almıştır.

Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesi Edirne Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın aracını arayan gümrük memurunun 1500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş, bu nedenle Bakanlık aleyhine idare mahkemesinde açılan tazminat davaları da kabul edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanının mezkur açıklaması bize hemen, aynı zamanda anayasa hukuku profesörü ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı zatın "oğlan bizim kız bizim" sözleriyle desteklediği diğer bir iktidar partısı milletvekilinin "... yasama bizde, yargı bizde, yürütme bizde, her şey bizde. Şimdi bizim AK Parti hükümetini denetleme gibi bir şeyimiz olabilir mi" şeklindeki sözlerini,  Cumhurbaşkanının da miting meydanlarında "ey hakim, ey savcı" şeklinde nidalar yükseltmesini hattırlatmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanının mezkur beyanatı bir öykünme, geride kalmama çabası olarak değerlendirilemez.Siyasi iktidarın yaşamın bütün alanlarına egemen olma, tahakküm tesis etme çabası, yakışıksız açıklamaları ürkütücü hale getirmiştir. Adalet Bakanlığını ve HSYK'yı eleştiren Cumhuriyet Savcısı Menderes Arıcan ile Yargıç Kemal Karanfil'in başına gelenler, MİT TIR'ları savcılarının düştükleri durum bu açıklamayı büsbütün korkutucu hale getirmiştir.

Parlamenter rejimin fiilen askıya alındığına dair söylemler, fiili kuvvetlerin birliği-başkanlık sisteminin yaşama geçirilmesi gayretleri Gümrük ve Ticaret Bakanı da hiç kaygısız kendisini sinir eden savcının görevinin ve görev yerinin değişeceğini söyleyebilme cesareti vermektedir.

Bu sözlerin HSYK'ya verilmiş bir talimat olup olmadığı önümüzdeki günlerde görülecektir.  Hükümete yakın yargı örgütü ile HSYK'dan adı geçen Bakanı kınayan, bu tür söylemleri yadırgayan bir açıklama yapılmamıştır.

Parlamenter demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve yargıçlık teminatı ilkeleri özenle korunması gereken ilkelerdendir.

Güçler ayrılığı ilkesini bir kez daha hatırlatarak siyasi iktidarı, ükümet üyelerini demokrasiye, yargıya saygılı olmaya davet ediyor, meslektaşlarımıza yapılan hiç bir saldırıyı görmezden gelmeyeceğiz.

Yargının bağımsızlığı, yargıcın tarafsızlığı ve yargıçlık teminatı mücadelesinin her zaman öncüsü olacağız.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

 

                                                                                                            YARGIÇLAR SENDİKASI