GEZİ YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI

GEZİ YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI

İnsanların yaşam biçimlerine müdaheleden kaç çocuk doğuracaklarına karışmaya kadar varan baskılara, tektipleştirmeye, düşman gibi görülmeye karşı halkın haysiyet mücadelesine dönüşen ve 

gezi olayları olarak adlandırılan protesto gösterilerinden sonra bir yıl geçmiş olmasına karşın aynı düşmanca tavrın, ötekileştirmenin sürdürüldüğünü, hukuk dışı, demokrasi karşıtı hükümet ve devlet refleksinin devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.
Siyasi iktidar temsilcileri ile devletin yöneticileri bugün yapılması düşünülen gösterilerle ilgili nezaketsiz, tehdit içeren açıklamaları fütursuzca sergilemekte. 
Yargıçlar Sendikası olarak, valileri, emniyet güçlerini barışçıl, demokratik protesto haklarını kullanan kitlelere karşı şiddet kullanmaktan kaçınmaya, demokratik hakların kullanılması bağlamındaki eylemlere saygı duymaya, eleştiri haklarını kullanmaları için gerekli ortamı ve olanakları hazırlamaya özen göstermeye çağırıyoruz.
Unutmayalım ki hukuk, demokrasi ve özgürlükler bizim barış içinde birlikte yaşamamıza olanak sağlayan kutsal değerlerlerdir. 

YARGIÇLAR SENDİKASI