Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı Seçimi

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı Seçimi

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı seçimi yapılmış, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına; 2012 yılında Polis Akademisinden A.Y.M üyeliğine seçilen Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanlığına da İsmail Rüştü Cirit seçilmiştir.
02/02/2015 tarihinde sayın Cumhurbaşkanı tarafından A.Y.M Üyeliğine seçilen Kadir Özkaya'nın yemin töreninden hemen sonra yapılan görüşme sonrasında , başkan seçilecek üyenin kim olduğunun şekillendiği hukuk kamuoyunun malumudur.
Başkanlık seçiminin 6 Şubat 2015 tarihine ertelenmesinin ardından aniden Yargıtay Başkanlığı ile aynı gün seçim yapılması manidar bulunmaktadır.
Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın İsmail Rüştü Cirit'in seçileceğinin de önceden belirlenmiş ve Y.B.P nın Başkanlıklar pazarlığına konu edildiği bilinmektedir. Her ne kadar usulen ön seçim yapılmış ise de , esasen Sayın Cumhurbaşkanı tarafından YBP ve Yargıtaya duyurulduğu bilinmektedir. Sayın İsmail Rüştü Cirit'in İstanbul Belediyesinde ortaya çıkartılan Akbil yolsuzluğu davasında beraat kararı veren yargıç olduğu bilinmektedir.
Bu beraat kararı sonrasında Yargıtay üyeliğine seçilen Sayın İsmail Rüştü Cirit'in o zaman ortaklıkları en üst seviyede devam ederken hukuksuzlukları alkışlayanların, destek olanların el birliğiyle katlettikleri hukuk ortamında Sayın İlhan Cihaner için verilen birleştirme/tahliye kararına Yargıtay Ceza Genel Kurulunda zehir zemberek muhalefet yazdığıda unutulmamalıdır.
Diğer yandan 17 Aralık soruşturmasında Kamu Başdenetcisi Sayın Nihat Ömeroğlu ile birlikte ,Sayın Cumhurbaşkanını temsilen soruşturmaların durdurulmasının temini bakımından, zamanın makbul ve muteber savcısı Sayın Zekeriya Öz ile konuşmaya giden yargıtay üyesi olduğu da kamuoyu tarafından bilinmektedir.
Tüm bu nedenlerle yargı camiası seçimlerin yapılış şekli, zamanlaması ve seçilen kişilerden dolayı rahatsızdır.
A.Y.M Başkanlığı ve Yargıtay'ın başkanlık seçimini Türk yargısının tamamıyla siyasi iktidar tarafından ele geçirildiği algısını güçlendirmiştir.
Bu tarihsel süreçte gücün yanında olanların zamanı geldiğinde ödüllendirileceği mesajını vermek isteyenler kazanmış görülmekte, hukuk ve gerçek hukukçuluk kaybetmiş görülmektedir.
Yargının siyasi oteriteye teslimi, yargının yargı olmaktan çıkarılması gayretine sonuna kadar karşı çıkacağımızı Ülkemizde demokratik ve laik bir Cumhuriyetin yeniden tesisi, yargının yargıç ve savcıların gerçek anlamda bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi, mücadeleyi uluslararası boyutta yüksek sesle duyurma kararlılığında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.

YARGIÇLAR SENDİKASI