YARGIÇLAR SENDİKASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRI İLANI

YARGIÇLAR SENDİKASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRI İLANI

             Yargıçlar Sendikası 16.11.2012 tarihinde kuruluş başvurusu ve tüzüğünün Valiliğe verilmesiyle kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır.

              Yönetim Kurulunun 09.01.2016 tarihli kararı uyarınca ilk genel kurulunu aşağıda belirtilen gün ve saatte, belirtilen adreste yapacaktır. İlk toplantı gün ve saatinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde bir hafta sonra yine aynı yerde ve belirtilen gün ve saatte genel kurul toplantısı yapılacaktır.

                Bilgilerinize sunulur.

 

                                                                                                
                                                                                    Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu

 


Ekleri
1- Yönetim Kurulu iş bölümünü gösteren karar defteri örneği
2- Tüzük örneği
3- Üye listesi


1. Toplantı tarih, saat ve yeri
30.04.-01.05.2016 saat 09.30-17.00

Ankara Barosu Eğitim Merkezi

Ihlamur sokak No:1 Çankaya-Ankara
2. Toplantı tarih, saat ve yeri
07.05 - 08.05.2016 saat 09.30-17.00

Ankara Barosu Eğitim Merkezi

Ihlamur sokak No:1 Çankaya-Ankara

 

 

GÜNDEM
1. Gün

1- Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan Kurulu Seçimi
4- Faaliyet Raporu okunması
5- Hesap Raporu okunması
6- Denetçi Raporu okunması

7- Tüzük Değişikliği önerilerinin tartışılması
8- Bütçe Önerisi

 

2- Gün

1- Organ seçimleri

2- Kapanış ve Öneriler