Ayasofya'nın Cami Olarak İbadete Açılması Üzerine...

Ayasofya'nın Cami Olarak İbadete Açılması Üzerine...

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

         

          Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması vesilesiyle, ülkemiz kurucusuna yönelik hakaret içeren sözler söylendiği gibi, hilafet kurumunun geri getirilmesine yönelik istekler dile getirilmiştir. Ardından iktidara yakınlığı ile bilinen bir dergide bu konu işlenmiş ve hilafete hazırlanılması temennisinde bulunulmuştur.

 

          T.C. Anayasa'sında laik, demokratik hukuk devleti olduğu ve devlet şeklinin Cumhuriyet olarak belirlendiği bu ülkede, geçmişe özlem duygusu ile, ancak gerçeklikten kopuk olarak bu özlemleri söz ve eyleme dökenler olabilir. Ancak, devlet kurumlarında makam sahibi bulunanların bu tür tartışma ve görüşlere kesinlikle sahip çıkmamak gibi bir sorumlulukları olduğu gibi, gereken uyarı ve tepkide bulunmaları şeklinde bir görevleri de bulunmaktadır. Cumhuriyet'e ve ülkemiz kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'e yönelik düşmanca ve saldırgan davranışların kabul edilemez olduğu unutulmamalıdır. Toplumun geniş kesimlerinin verdiği tepkiler dikkate alınmalıdır.

 

          Cumhuriyet ve laikliğin bu ülkede artık bir yaşam biçimine dönüştüğü gözetilerek, tarihin akışının geriye gitmeyeceği hatırlanarak, toplumu ayrıştırıcı, tepki yaratıcı ve huzur bozucu bu tür beyan ve açıklamalar içeren davranış biçiminden kaçınılmalı, ülke kurucusu ve arkadaşlarının daima  saygı ile anılmasının sağlanması gerektiği hususlarında ilgililerin uyarılması, bu konularda topluma örnek olunması ile huzur bozucu davranışlardan kaçınılması zorunluluklarını hatırlatarak durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

                                      

Yargıçlar Sendikası