Enes KARA Hakkında Açıklama

Enes KARA Hakkında Açıklama

T.C. Anayasası madde 2:
 Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve laik sosyal hukuk devletidir .

T.C. Anayasa madde 41 :
 Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

T.C. Anayasa madde 42:
 Eğitim ve öğretim Atatürk İlke ve İnklapları doğrultusunda , çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin denetimi ve gözetimi altında uygulanır . Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz .

T.C. Anayasa madde 58: 
Devlet istikbal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilim ışığında Atatürk İlke ve İnklapları doğrultusunda … korur. Yetişme ve gelişme sağlayıcı tedbirler alır.

Enes KARA bulunduğu ve yaşadığı ortamdan yaşamına son verme sebeblerini saydığım anayasanın bu maddelerinin ihlali sonucudur. Anayasanın bu maddelerini ihlal eden kişi ve kurumlara karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin seksen bir il Cumhuriyet Başsavcılığınca her hangi bir iddianame düzenlenip Türk milleti adına karar veren mahkemelere sunulamamıştır. Ve Anayasayı ihlal konusunda herhangi bir kimse sanıklanamamıştır.Anayasanın bu maddelerinin ihlali karşısında Enes KARA kendi yaşamını ve bedenini iddianame yapmıştır.Her ne kadar millet adına karar veren mercie bir iddianame ulaşmamış ise de Enes KARA’nın yaşamı ve hayatı Türk Milleti’ne ulaşmıştır.Türk Milleti iddianame yerine geçen Enes KARA’nın yaşamı ve hayatı konusunda mahkemelere ulaşan bir iddianame olmaması nedeniyle karar merciidir. Karar merciine saygılarımla…

Mehmet ÖNER - Yargıçlar Sendikası Genel Başkan Yardımcısı