03.08.2017 tarihli HSK yetki kararnamesine karşı kamuoyuna duyurumuzdur

03.08.2017 tarihli HSK yetki kararnamesine karşı kamuoyuna duyurumuzdur

Yargıçlar Sendikası üyelerine karşı sürgün kararnamesinin devamı niteliğindeki yetki kararnamesinde bir kez daha yargıçlık teminatı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün katledildiği görülmüştür.
Üyelerimizin mesleki kıdemleri, başarı durumları, uzmanlaşdıkları alanlar, teamüller gözardı edilerek adeta düşman ceza hukuku uygulanmıştır.
Sendika üyelerimiz ile birlikte ,muhalif kimlikleri ile bilinen, siyasi iktidar gibi düşünmeyen laik, cumhuriyetçi,demokrat yargıçlar da aynı düşünceden nasibini almış daha önce hiç çalışmadıkları mahkemelerde yetkilendirilmişlerdir.
Bu yetkilendirmeler sadece yargıçlar için değil o mahkemelerde adalet bekleyen yurttaşlar için de cezadır.
Sanılmasın ki yılacagız,iktidara ram edip biat edeceğiz.
Siyasi iktidarın düşüncelerinin emir telakki edilmesini reddediyoruz.
Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi için çalışmaya, gerçekleri söylemeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

YARGIÇLAR SENDİKASI