OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISIDIR

    Yargıçlar Sendikası Tüzüğünün 17. Maddesinin 2. Ve 3. Bentleri uyarınca yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği Yargıçlar Sendikası Genel Kurul’unun 02- 03 Eylül 2023 Saat 10:00’da ilk toplantısı Rymar Otel Meşrutiyet, Selanik Caddesi No:74 Çankaya ANKARA gerçekleşecektir.

    Genel Kurul için toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 09-10 Eylül 2023 saat 10:00’da Rymar Otel Meşrutiyet, Selanik Caddesi No:74 Çankaya ANKARA’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Tüm üyelerimize duyurulur…