HSYK SEÇİMLERİ EGE BÖLGESİ TOPLANTISI YAPILDI

HSYK SEÇİMLERİ EGE BÖLGESİ TOPLANTISI YAPILDI

HSYK SEÇİMLERİ EGE BÖLGESİ TOPLANTISI YAPILDI

Değerli meslektaşlarımız, Yargının Sivil Toplum Kuruluşları Ege Bölgesi Toplantısı, İzmir Barosu Konferans salonunda yapıldı. Ege Bölgesinin farklı il ve ilçe adliyelerinden gelen iki yüze yakın meslektaşımızın katıldığı toplantıda, yaklaşan HSYK üye seçimleri öncesinde görüşler ortaya konuldu. 
Çalışmamıza Ege Bölgesi dışından gelen meslektaşlarımız da oldu. 
İzmir Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan yaptığı açılış konuşmasında, toplantının amacını ve yapılacak HSYK seçimlerine yönelik beklentileri dile getirdi (Konuşmanın tam metnini aşağıda bulabilirsiniz). 
YARSAV adına Murat Arslan, Bülent Yücetürk ve Leyla Tarhan Köksal, Yargıçlar Sendikası adına Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Mustafa Karadağ değerlendirmelerde bulundu.
YARSAV Başkanı Murat Arslan konuşmasında; 2010 yılında yapılan seçimlerden hem Derneğin, hem aday olmak isteyenlerin hem de seçmenlerin önemli dersler çıkardığını belirterek, bu dönemde YARSAV’ın önceki hatalarını tekrar etmeyeceğini, aday belirleme sürecinin yargı teşkilatında çalışan meslektaşlarımız tarafından sürdürülmesini istediklerini, yapılacak bölgesel toplantılarla ortaya çıkacak eğilimlere göre aday belirlenmesi gerektiğini, Derneğin bu süreci destekleyeceğini vurguladı. Aday listesinin yukarıdan belirlenip yargı teşkilatına dayatılmasının doğru olmadığını açıklayan YARSAV Başkanı Arslan, HSYK’nın yargı bağımsızlığının teminatı olabilmesi için çoğulcu bir yapıda olması gerektiğini belirtti ve “biz tümü YARSAV tarafından belirlenen bir Kurul’da istemiyoruz” dedi. 
Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu konuşmasında; HSYK benzeri kurulların, yargı bağımsızlığını başta yürütme olmak üzere herkese karşı korumak için kurulduğunu belirterek, tamamı yürütme tarafından oluşturulup yönlendirilen bir Kurulun bu amacı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını söyledi. HSYK’ya yargı teşkilatı tarafından seçilecek üyelerin, gerçekten yargı teşkilatı tarafından belirlenmesi gerektiğini, yürütmenin belirlediği üyelerin, yargıyı yürütmeye karşı koruyamayacağını ortaya koydu. Yargıçlar Sendikasının aday belirleme sürecinde tüm görüşleri alarak, aday belirleme sürecini yürüteceklerini açıkladı. 
YARSAV ve Yargıçlar Sendikası yöneticilerinin konuşmalarından sonra toplantıya katılan meslektaşlarımız söz aldı. Yirmiye yakın meslektaşımız, HSYK’nın yapısı, adaylarda olması gereken özellikler, aday belirleme sürecinin nasıl olması gerektiği hususları ile seçimlere dair görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. 
Toplantı sırasında meydana gelen deprem, endişe yaratsa da, toplantıya verilen aradan sonra devam edildi.
Saat 11:15’de başlayan toplantı, saat 14:40’da sona erdi. Meslektaşlarımız, toplantı sonrasında da bir saat kadar daha birlikte kalıp konuştuktan sonra, her şeyin iyi olması ve bu çalışmaların tüm bölgelerde yapılması dilekleriyle ayrıldılar. 
Toplantımıza, gelerek görüşlerini paylaşan ve meslektaşlarımızın görüşlerini dinleyen YARSAV ve Yargıçlar Sendikasının değerli yöneticilerine, 
Toplantımıza gelip, tartışmaları dinleme ve görüşlerini ortaya koyma nezaketi gösteren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcımıza, İzmir Cumhuriyet Başsavcımıza, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanımıza, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanımıza, 
Ege Bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinden gelerek, samimi, içten ve açık görüşlerini herkesle paylaşıp, çözümün bir parçası olan değerli meslektaşlarımıza, 
Gelemese de, görüşlerini açıklayan, fikir beyan eden, destek bildiren tüm meslektaşlarımıza, 
Toplantı için salonunu açarak bize ev sahipliği yapan İzmir Barosunun sayın Başkanına, Yönetim Kurulu üyelerine ve değerli çalışanlarına,
İçten teşekkürlerimizi sunarız. 
Umarız bu çalışmalar hepimizin özlediği tarafsız ve bağımsız yargının teminatı olan bir HSYK oluşumuna katkı yapar.
NOT: Toplantıda ortaya çıkan fikir ve görüşlere göre hazırlayacağımız değerlendirme raporunu da çalışmamızın temel ilkesi gereği “aşağıdan yukarıya” yöntemiyle, herkesle tartışarak hazırlayacağız