“yeni akit” isimli yayın organı

“yeni akit” isimli yayın organı

BASIN AÇIKLAMASI
Her karesinde laik, sosyal hukuk devleti ilkelerini, demokrasiyi yok etmeyi, şeriat düzenini tesisi, daha okuma yazmayı yeni öğrenmiş çocukları akıl ve bilimden uzaklaştırmayı amaç edinmiş, dindar ve kindar bir nesil yetiştirmeyi hedef alan siyasi iktidarın rüzgarıyla hareket eden, yön bulan ve basın özgürlüğünün korumasından yararlanmak için kendisine “gazete” sıfatını yakıştıran “yeni akit” isimli yayın organı 14 Mart 2015 tarihli nüshasında Türkiye’nin saygın, akıl ve bilime inanmış, demokrasi ve özgürlükleri içselleştirmiş, çağdaş yargıç ve savcılarımızı, tıpkı Doğan Öz gibi, Uğur Mumcu gibi, Mustafa Özbilgin gibi hedef göstermiştir. 
Bilinmelidir ki; hedef gösterilen yargıç ve savcılarımızın her biri Türk yargısının yüz akıdır ve güçlerini adalete, hukuka olan bağlılıklarından, temiz vicdanlarından, bağımsız, özgür akıllarından almaktadırlar.
Bir kez daha hatırlatıyoruz, Danıştay saldırısı ve yargıç Mustafa Özbilgin’in katli adı geçen yayın organının merhametsiz, adaletsiz, kin ve kışkırtma dolu, hedef gösteren yayınları sonrasında gerçekleşmiştir.
YARSAV ve Yargıçlar Sendikası her zaman basın özgürlüğü, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu olmuştur ve hukukun koruması altındaki özgürlüklerin her zaman savunucusu olacaktır. Cumhuriyet Gazetesi bizatihi Türkiye’nin Başbakanının da Fransa’ya giderek telin ettiği katliamı kınayan, basın özgürlüğüne vurgu yapan bir yayın yapmış ve ne yazık ki yine “yeni akit” isimli yayın organının hakaret ve hedef göstermelerine maruz kalmıştır.
YARSAV ve Yargıçlar Sendikası, ne zaman ve nerede olursa olsun, nereden gelirse gelsin basın özgürlüğüne yönelen bütün hukuk dışı, hedef gösteren, demokrasi, özgürlük, adalet ve merhamet duygularından yoksun saldırılara karşı koyacak, izansız saldırılara maruz kalan basın organlarının yanında olacaktır. 
YARSAV ve Yargıçlar Sendikası, nasıl ki Cumhuriyet Gazetesi haksız saldırılara maruz kaldığında, koruma amacıyla tecrit edilmeye çalışıldığında orada olduysa benzer saldırılar tekrarlandığında yine orada olacaktır.
Laiklik, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsız ve tarafsızlığı, basın özgürlüğü her zaman olmazsa olmazımızdır. Akıl ve bilime inanmış, Türkiye’nin yüz akı yargıç ve savcılarına hakaret eden, onları alçakça hedef gösteren ve kendisine arsızca gazete diyen “yeni akit” adındaki yayın organını kınıyor, siyasi iktidara eleştiri yönelten internet kayıtlarını, facebook ve twetter mesajlarını takip ederek soruşturma açmakta pek mahir Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
YARSAV VE YARGIÇLAR SENDİKASI