Sorumluluk Alma Çağrısı

Sorumluluk Alma Çağrısı

Sayın TBMM Başkanı,
Sayın TBMM Başkanvekilleri,
Sayın Siyasi Parti Genel Başkanları
Sayın Siyasi Parti Grup Başkan vekilleri, 
Sayın Milletvekilleri

2013 yılının Mayıs ayından bu yana Ülkemizin değişik bölgelerinde, farklı tarihlerde büyük çaplı patlamalar, bomba yüklü araçlar veya canlı bombalar ile yapılan saldırılar sonucunda bir çok insanımızın ölümüne sebep olan katliamlar gerçekleştirilmiştir.
Bu katliamlarda yüzlerle ifade edilen insanımız yaşamını yitirmiştir.
Ülkemizde hüküm süren artık terörle mücadele seviyesini geçmiş, yüksek yoğunluklu bir çatışma daha doğru söyleyişle kirli bir iç savaş hali sözkonusudur. Terörle mücadele yaşamı sürdürülebilir kılarak yapılır. Oysa son 3 aydır Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehirleri yok eden bir savaş sürmektedir.
Ankara beş ay içinde tarihinde görmediği iki kanlı katliama tanıklık etmiştir. Ankara bu Ülkenin başkentidir. Ankaralılar artık sokakta dolaşamaz hale gelmiştir.
Reyhanlı, Suruç, İstanbul katliamları da hatırlardan silinmemiştir.
Türkiye bir savaşın eşiğinde dolaştırılmaktadır. Suriye topraklarında bir savaşa sürüklenmesinin bu Ülke ve yurttaşlarını iflah olmaz, onarılamaz şekilde nasıl zor durumda bırakacağının izaha ihtiyacı yoktur. Ülkeyi savaşa sürüklemek, bu topraklarda yaşayan insanlara, barışa, demokrasiye, yurtta ve dünyada barış ilkesine ihanettir.
TBMM ve siyasi partilerin yapması gereken bir an önce şiddet sarmalından kurtulmak, başkanlık ve benzeri fantezilerle zemini olmadığı halde Anayasa yapmak gibi boşa enerji harcayarak zaman geçirmek yerine içeride ve dışarıda Ülkenin içine düştüğü kaosun, savaş halinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde konunun tartışılıp mutabakat ile Türkiyede sürekli ve yerleşik bir barışı temin edecek tedbirleri almaktır.
Demokrasi tarihi ve yurtsever insanlar bu barış ortamını sağlamaktan kaçınan siyasal partileri, milletvekillerini, destek vermeyen sivil örgütler ve bürokrasiyi affetmeyecektir.
Yargıçlar Sendikası olarak TBMM, siyasi partiler, milletvekilleri ve tüm siyasi aktörleri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şehirleri sıraya koyup yok ederek, Ülkenin her yerinde toplu katliamlara izin vererek, hukukun adalete hizmetini önleyerek barış sağlamanın mümkün olmadığının farkına varmaya, barışı TBMM içinde ve siyaset bağlamında tesis etmeye çağırıyoruz.
Unutulmasın ki Devlet ve siyaset barış ikliminin temin edilememesinden doğrudan sorumludur. Devlet ve siyasi iktidarlar terör eylemidir diyerek sorumluluktan kaçamazlar.
Şiddet ve gericilik bu Ülkenin kaderi, olağanı olmamalıdır. 

Mustafa Karadağ
Yargıçlar Sendikası Başkanı