Milletvekillerinin Tutuklanması

Milletvekillerinin Tutuklanması

KAMUOYUNA
Bilindiği üzere, siyasi partiler demokratik devlet ve toplum düzeninin olmazsa olmaz unsurlarındandır.Halkın siyasal örgütlenmesinin gerçekleşmesi anlamında,siyasi partiler,ister parlamento içi ister parlamento dışı olsun, varoluşları ile demokrasiyi tamamlayan en önemli kurumlardandır.Tüm bu gerçekler ortada iken,son dönemde,meclisde halkın bir bölümünün temsilcisi olarak bulunan bir siyasi parti ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalar,endişe ve ve kaygı verici boyutları aşmış durumdadır.Bu partinin eş genel başkanları ile milletvekillerinin önemli bir bölümü,seçilmiş kimi il ve ilçe belediye başkanları ve yerel yöneticileri, soruşturma ya da soruşturmalar gereği olarak tutuklanmışlardır. Bu yaklaşımın süreceğine dair belirtiler de gözlenmektedir.
Elbette,bir soruşturma gereği tutuklama kararlarının verilmesi olası ve görülebilen bir durumdur.Anlaşıldığı üzere, bir terör örgütü ile bağlantılı olarak yürütülen bu soruşturmalar yurt çapına yayılmış olmakla,bu siyasi partinin meclisdeki temsilcileri ile yerel halkın temsilcilerini hedef almış görünmektedir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki,bu parti hakkında, Yargıtay C.Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bulunduğu yolunda kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmamaktadır.Yani,bu partinin terör eylemleri ile bağlantılı olduğu ve suç odağı haline dönüştüğü şeklinde C.Başsavcılığı'nın bir iddia ve saptaması da yoktur.Bu yüzden, parti kapatmayı gerektirecek bir soruşturma da söz konusu değildir. Buna rağmen,meclisde temsil edilen bu parti yönetici ve yetkililerine yönelik, maksadı aştığı gözlenen bu soruşturmalar, demokratik hukuk düzeninin gereklerini ciddi şekilde zorlamaktadır.
Kuşkusuz suç işleyen her kimse soruşturulacak ve yargılanacaktır.Ancak,yürütülen soruşturmaların, hukuki olmaktan çok siyasi niteliklerinin öne çıktığı izlenimi gözlenmektedir. Soruşturmaların hukuksal boyutundaki bu sorun,ciddi bir kaygı nedeni olmakta,partinin temsil gücü ve yeteneğini önemli ölçüde sınırlamaktadır.Sonuçta, bu partiye oy veren ve destekleyen kesimlerin temsil edilmemesi gibi bir durum ortaya çıkabilecektir.
Hukuk,toplumdaki her kişi ve kuruma ayni adalet duygusu ve eşit biçimde uygulanmalıdır. Dokunulmazlıkları kaldırılan diğer siyasi parti temsilcileri hakkında bu tür bir yaklaşım görülmezken,bu parti yetkililerinin farklı muameleye tutulmaları,kabul edilebilir bir tutum değildir.
Hukuku uygulama konumunda olanların,bu tür durumlarda çok daha hassas davranmaları gereğini vurgulayarak, soruşturmaların siyasi baskı ve etkiden uzak,tümüyle hukuki çerçevede sürdürülmesi, mağduriyetler yaratılmasının önlenmesi gereğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Yargıçlar Sendikası olarak,hukukun tüm kural ve kurumlarının uygulanmasının sürekli izleyicisi olduğumuzu belirterek, toplumun ve halkın yaşadığı tüm mağduriyetlere tepki vererek karşı çıkacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu.