BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI


         

          Yaklaşık üç ay önce Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından sendikamız genel başkanı İzmir Karşıyaka yargıcı sayın Ayşe Sarısu Pehlivan'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Bu sürenin dolması üzerine görevden uzaklaştırma iki ay süre ile uzatılmıştır.

          Öncelikle her iki kararın da gerekçesi bulunmamaktadır. Hakimler ve Savcılar Kanunun 81.maddesi gereğince denilmiş olup, madde yazımı dışında hukuki olarak bu kararın verilmesinin nedeni somut olarak gösterilmemiştir. Başkanımızın tamamen insani ve vicdani nedenlerle ve  hukuk devletinde herkesin savunması gereken yaşam hakkına ilişkin yazmış olduğu paylaşımların, sosyal medyadaki bazı fanatikler, trol hesap sahipleri tarafından gerçek anlamından soyutlanarak suç ihbarına dönüştürülmesi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan linçlere prim veren, soruşturma konusu yapılan ölüm oruçları üzerine toplumda aydın kesim tarafından yüzlerce açıklama varken örgütlenme özgürlüğüne darbe vuran mahiyette soruşturma  başlatılmış ve tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Bu tedbir kararı ciddi ve ağır denilebilecek ihbar ve suçlamalarda bile uygulanmayan bir tedbir kararı olup hukuki gerekçeden yoksundur. Zira; yazılan twitter paylaşımları hiçbir şekilde suç unsuru içermemektedir. Yargıçlar ve savcıların sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaptıkları bir gerçek olup, ifade özgürlüğü kapsamında olan bu hususun soruşturma konusu yapılarak görevden uzaklaştırma şeklinde tedbir kararı verilmesi hak ve hukuk ihlali niteliğindedir. Kimi yargıç ve savcıların geçmişteki açıkça siyaset içeren, suç işlemiş bazı kişileri övme niteliğindeki paylaşımlarına dokunulmazken, sendika başkanımızın böyle bir işleme muhatap yapılması hakkaniyet duygusunun ağır bir ihlalidir. Ağır mağduriyet yaratan bu uygulamanın hukuki gerekçelerden yoksun olduğu açıktır. Üstelik, sadece yazılan twitter paylaşımları nedeniyle yürütülen bu soruşturmanın üç ay içinde bitirilmemesi ve yeniden uzatma kararı verilmesinin mantıklı bir açıklaması olmadığı gibi söz konusu bu durum mobing olarak değerlendirilmektedir.

          Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu, evrensel hukuk ilkelerine aykırı ağır bir hak ihlali yaratan, örgütlenme özgürlüğüne ağır darbe mahiyetindeki soruşturmayı bir an önce sonuçlandırmaya, başkanımız hakkındaki yasal dayanaktan yoksun açığa alma kararını kaldırmaya davet ediyor ve durumu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

 

                                                                                          Yargıçlar Sendikası