Sosyal Demokrat Avukatlar Derneğinin Basın Açıklaması

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneğinin Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Yargıçlar Sendikası Başkanı, kıymetli hukuk adamı Hakim Mustafa Karadağ'ın , Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayınladığı son Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara’dan Şanlıurfa’ya sürgün edilmesi kabul edilemez.

Düşüncelerini kaleme aldığı "Majestelerinin Yargısı" isimli makaleyi kamuoyu ile paylaşan Yargıçlar Sendikası Başkanı Sayın Mustafa Karadağ 'ın, bu makalenin yayınlanmasından hemen sonra Urfa'ya sürgün edilmesi yapılan işlemin hedefini açıkça göstermektedir.

Derneğimiz, kıymetli hukuk adamı, Sayın Mustafa Karadağ'a yapılan bu haksızlığa her zeminde karşı duracak ve yine her zeminde bu haksızlığı kamouyuna duyuracaktır.

Siyasi iktidar tarafından alınan bu karar, Türkiye'de yargının halini en açık bir şekilde göstermektedir. 

Sayın Mustafa Karadağ hakkındaki kararın geri alınması temennimizdir.