Şanlıurfa Baro Başkanı'na Yönelik Saldırı ile Savunmanın Kısıtlanmasına İlişkin Basın Açıklaması

Şanlıurfa Baro Başkanı'na Yönelik Saldırı ile Savunmanın Kısıtlanmasına İlişkin Basın Açıklaması

Ülkemizde hak ihlallerinin alabildiğine yaygınlaştığı ve hukuksuzlukların yoğunlaştığı bu dönemde,savunma görevini yapan avukatlara yönelik baskı ve saldırıların da arttığı gözlenmektedir.
Son olarak, Şanlıurfa Baro Başkanı'na yönelen davranış hukuka aykırı olduğu gibi,resmi görevlilerin savunma mesleğine sorunlu bakış açılarını yansıtan bir örnektir.Yerine getirdiği görev açısından kamusal bir etkinlik yürüten sayın Baro Başkanının maruz kaldığı davranış kabul edilemez ve kınanmalıdır.Öte yandan, bir soruşturma gerekçe gösterilerek 13 avukatın birden tutuklanmaları da dikkat çekicidir. Tüm avukatların terör örgütü üyeleri oldukları yolundaki suçlamanın,tutuklanmayı gerektirecek ciddi delillere dayandığına inanmak istiyoruz.Aksi halde,savunmaya yönelik olarak yapılan bu davranış, açık bir saldırı niteliğindedir.
Yargıçlar Sendikası olarak, sayın Baro Başkanı ile tutuklanan Avukatlara geçmiş olsun diyor,her düzeydeki kamu görevlilerinin hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz.

Yargıçlar Sendikası Yönetim Kurulu